Photo

誰もいない東京ビッグサイト

隅田川大橋

工事現場

水面

有楽町産直飲食街

永代橋の橋灯

常盤橋